Shuhei Nishiguchi of Beams Co.

Shuhei Nishiguchi of Beams Co.

Mimi.

Mimi.

On break.

On break.

Firenze.

Firenze.

Consulting.

Consulting.

Simone Righi.

Simone Righi.

At Pitti Uomo.

At Pitti Uomo.

At Pitti Uomo.

At Pitti Uomo.

At Pitti Uomo.

At Pitti Uomo.

At Pitti Uomo.

At Pitti Uomo.

At Pitti Uomo.

At Pitti Uomo.